VEILIGHEID VOOROP

Protocol Veilig Trainen

 

Tijdens onze trainingen staat de veiligheid van de deelnemers en onze trainers voorop. Wij doen er dan ook alles aan om onze trainingen veilig te laten verlopen door een goede voorbereiding en begeleiding. Om die reden hanteren we het Protocol Veilig Trainen, zoals dat door de NOBTRA (Nederlandse Orde van BeroepsTRAiners) opgesteld is. Al onze trainers committeren zich aan dit Protocol.

Als een training een startgarantie heeft, ontvangt elke deelnemer een mail met daarin de bevestiging dat de training doorgaat. Met deze mail worden in ieder geval de volgende bijlages meegestuurd:

  • Het Protocol Veilig Trainen
  • De Veiligheidsinstructies zoals deze door NOBTRA zijn opgesteld
span-footer