UW GEGEVENS IN GOEDE HANDEN

Privacybeleid

 

SPAN hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Graag geven wij u hierover meer duidelijkheid.
De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, hebben wij vastgelegd in onze privacystatement. Hierin leest u wat voor gegevens wij van u verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat u van ons mag verwachten. Natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wettelijke regels en strenge beveiligingseisen.
Voor meer gedetailleerde info zie onze privacystatement.

span-footer