SPAN; GROSSIER IN VERANDER-ENTHOUSIASME

Cultuurverandering

 

Organisatiecultuur is vergelijkbaar met water. Als dat schoon en gezond is kan alles wat daarin beweegt leven en groeien. Als het helder is kun en durf je snelheid te maken omdat je verder voor je uit kunt kijken. Als het troebel is hou je jezelf in, bedacht op onaangename verrassingen die ineens kunnen opdoemen. Daar ligt ook de belangrijkste onderbouwing voor de relatie tussen organisatiecultuur, inzetbereidheid en productiviteit.

Deze cultuur leidt tot een voor de organisatie karakteristieke manier van denken, voelen en doen. Alle collectieve aannames, waarden overtuigingen en normen, gedragsregels en ‘sociale controle’ daarop, resulteren in specifiek gedrag in de organisatie. En dit gedrag kan bijdragen of juist afbreuk doen aan het succes van de organisatie.
Om snel en soepel mee te kunnen gaan in nieuwe ontwikkelingen en slagvaardig te kunnen inspelen op kansen die zich aandienen, is het een must om te beschikken over een gezonde en lerende bedrijfscultuur die wendbaar, innovatief en ondernemend is.

Maar een cultuur is lastig te veranderen... een werkelijke cultuurverandering vergt namelijk een collectieve gedragsverandering. Om uw organisatie een stevige boost te geven in de juiste richting en te ondersteunen bij het gewenste transformatieproces biedt SPAN een reeks intensieve, solide en vooral ook praktische interventies.

Onze meest actuele thema's:

  • Constructief Botsen
  • Aanspreken en Afspreken
  • Omgaan met Veranderingen; Van Speelbal naar Speler
  • Leidinggeven aan Veranderingen
  • Adviseren in Turbulente Tijden
  • Projectmanagement binnen de Overheid
  • Feedback

Voor meer detail en een volledig overzicht klik hier

span-footer