STEVIG IN JE SCHOENEN STAAN

Omgaan met verwarde personen

 

Medewerkers van gemeenten met regelmatige klantcontacten komen in hun dagelijks werk steeds frequenter in aanraking met verwarde personen en psychiatrisch- en anderszins verstoord gedrag.

Ze lijken bijvoorbeeld onder invloed, zijn de weg kwijt of reageren zonder aanwijsbare reden agressief of emotioneel. Verwarde personen zijn mensen die de grip op de situatie waarin ze op dat moment verkeren, dreigen te verliezen. Deze doelgroep is zeer divers met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie, persoonlijkheidsstoornissen) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Zij ondervinden vaak ook op verschillende leefgebieden aanpassingsmoeilijkheden. 

Tijdens de training leren wij de deelnemers gedrag te herkennen, erkennen en verkennen. Zodat zij kunnen bieden wat voor de persoon in het huidige moment nodig is en tegelijkertijd goed voor zichzelf kunnen blijven zorgen.

span-footer