Hoe ondermijning binnen gemeenten een halt toe te roepen

We realiseren het ons niet zo vaak, maar de georganiseerde criminaliteit is overal om ons heen aanwezig. Woon je in een flat in Amsterdam Nieuw-West of Tilburg-Noord (of andere middelgrote tot grote stad) dat is de kans groot dat er in jouw flat of de flat daarnaast illegale prostitutie door vrouwen van Oost-Europese of Latijnse-Amerikaanse afkomst wordt bedreven, waarbij met name bij de laatste groep vaak sprake is van mensenhandel. Of denk aan drugslabs, boerderijen of loodsen waar hennepplantages staan, kappers zonder tondeuses, een carwash met laag watergebruik enz enz.

De politie, het OM, de belastingdienst, de douane. de marechaussee, het RIEC, de FIOD zijn allen partijen die de georganiseerde criminaliteit in Nederland proberen een halt toe te roepen. Ook het lokaal bestuur (gemeenten) speelt een belangrijke rol in het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit.

Een feit is dat de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verweven zijn. De onderwereld bestaat immers bij gratie van de bovenwereld. In In deze blog bespreek ik wat je als gemeente hier tegen kunt doen door het trainen van je medewerkers op de volgende onderwerpen:

  1. Integriteit
  2. Awareness
  3. Weerbaarheid

Integriteit

We weten allemaal als bij voetbal of een andere teamsport één verdediger verzaakt, de hele verdediging open ligt. Dit geldt ook voor gemeenten. De ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel. Integriteit stamt af van integritas (Latijn) wat heelheid betekent. Indien één medewerker niet integer is dan hebben criminelen vrij spel (kijk bijv. ook naar de douane in de havens). Het is daarom van belang dat gemeenten aandacht besteden aan dit onderwerp.

Awareness

Naast integriteit zijn vergunningverleners, medewerkers burgerzaken of toezichthouders, BOA’s op straat zich onvoldoende bewust van ondermijnende criminaliteit, waardoor criminelen onder hun ogen hun gang kunnen gaan. Zie voorbeelden in de inleiding. Het trainen van deze medewerkers op awareness is daarom zeer belangrijk.

Weerbaarheid

Naast integriteit en awareness is het ook van belang om bestuurders en ambtenaren te trainen op weerbaarheid. Door bedreiging en intimidatie worden zij regelmatig onder druk gezet. Het is hierbij zaak te leren om duidelijke grenzen te stellen. Om het durven bespreekbaar te maken, te melden bij politie etc. Dus ook op dit onderwerp is training noodzakelijk.

Wij hebben ervaring met het trainen van gemeenten op deze 3 gebieden. Neem voor meer informatie op met Gerben van Belzen, 06-81144975.